Psycholog E. Aleksandrowicz

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń osobowości. Zaburzenia osobowości, są to głęboko utrwalone, stałe wzorce wpływające niekorzystnie na sposób funkcjonowania. Przejawiają się zwykle w takich sferach, jak: reagowanie emocjonalne, kontrola zachowań impulsywnych, styl myślenia i przeżywania, relacje z innymi osobami. Kształtują się w okresie dzieciństwa i adolescencji oraz trwają w okresie dorosłości. Wpływ na powstawanie zaburzeń osobowości mają negatywne doświadczenia życiowe zwłaszcza związane z relacjami z rodzicami, styl wychowywania, przeżyte traumy, środowisko rówieśnicze itp.

Czytaj dalej

Struktura leczenia terapeutycznego definiuje konkretne ustalenia co zadań pacjenta i terapeuty w relacji psychoterapeutycznej. Każdy terapeuta powinien ustalić standardowe procedury dotyczące settingu, który powinien jasno wytłumaczyć pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia. Psychoterapeuta powinien określić cele terapii pacjenta i wyjaśnić na czym będzie polegała psychoterapia. Czytaj dalej

Zazwyczaj na terapię trafiają osoby, które z różnych powodów odczuwają cierpienie psychiczne, smutek, brak satysfakcji z codziennego życia oraz towarzyszący temu szereg różnych objawów natury psychologicznej. Najczęstsze problemy, z którymi borykają się potencjalni pacjenci to trudności w relacjach interpersonalnych (z partnerem, rodzicami, dziećmi itp.) trudności w sferze zawodowej, poczucie osamotnienia, nastroje depresyjne itp. Pacjent odczuwa na tyle dyskomfort psychiczny, że nie jest już sam w stanie sprostać swoim trudnościom emocjonalnym, dlatego decyduję się na wizytę u psychologa.

Czytaj dalej

Nerwica jest zaburzeniem psychogennym bazującym w sferze emocjonalnej człowieka. Wywołana jest przez przeciążenia emocjonalne wynikające np. z nagłej i trudnej sytuacji życiowej np. śmierć bliskiej osoby, czy niepowodzenia w życiu. Nerwica, to pewien sposób organizmu na nieradzenie sobie z powstałą sytuacją. Jest poważnym schorzeniem, którego nie powinno się zostawiać samemu sobie. Potrafi bardzo negatywnie wpłynąć na życie człowieka, jego sposób postrzegania świata i otoczenia.

Czytaj dalej

Pomoc psychologiczna, jest w ostatnich latach bardzo popularną formą radzenia sobie z różnymi problemami. Nerwica, depresja, problemy z odżywianiem, lęki, a nawet problemy w związkach i relacjach z innymi osobami. Dobry psycholog już w trakcie kilku sesji wskaże nam właściwą ścieżkę, którą powinniśmy podążać, aby rozwiązać problemy. A te potrafią wynikać z bardzo wielu powodów. Najgorsze, że nawet te z pozoru banalne mogą rodzić się na podłożu psychicznym i rzutować na komfort naszego codziennego życia. Czytaj dalej