Osobowość neurotyczna

Jednym z najbardziej charakterystycznych poziomów organizacji osobowości, które skłania ludzi do szukania pomocy psychologicznej i leczenia terapeutycznego jest osobowość neurotyczna. Jest to nieprzystosowawcza sztywność osobowości, przy jednocześnie zintegrowanej tożsamości, przewadze dojrzałych mechanizmów obronnych, adekwatnym i nienaruszonym testowaniu rzeczywistości.

Psycholog Lublin – zapisz się na wizytę w Lublinie

Do tej grupy zaliczamy: obsesyjno-kompulsywne zaburzenia osobowości, depresyjne i histeryczne zaburzenia osobowości (pominięte w DSM-IV-TR) oraz kwalifikującą się do tego poziomu grupę pacjentów z osobowością unikającą. Natomiast do patologii osobowości z wyższego poziomu, ale o wyższym pogranicznym, nieneurotycznym poziomie organizacji osobowości. Mogą również zaliczać się osobowości unikające, zależne, histrioniczne i lepiej zorganizowani pacjenci narcystyczni. Niższy pograniczny poziom organizacji osobowości (odpowiadający w przybliżeniu grupie A klasyfikacji DSM-IV-TR) zawiera osobowości: schizotypową, paranoiczną, schizoidalną, osobowość z pogranicza i głębsze patologie narcystyczne aż do osobowości antyspołecznej.

Skuteczna pomoc psychoterapeutyczna Lublin

Różnice w porównaniu do wyższej organizacji pogranicznej polegają na głębiej zaburzonych relacji z obiektem (zorientowanych na zaspokojenie potrzeb), patologicznym funkcjonowaniu moralnym, możliwych przejściowych stanach psychotycznych, przewadze rozszczepienia i prymitywnych obron. W przypadku osobowości zorganizowanej na poziomie neurotycznym psychopatologia jednostki koncentruje się wokół konfliktów psychicznych.

Dotyczą głównie ekspresji impulsów seksualnych, zależnościowych, rywalizacyjno-agresywnych, dążeń sadystycznych. Konflikt powstaje na bazie sprzecznych tendencji, pragnień, impulsów, trudnych do uświadomienia i przynajmniej czasowego rozwiązania dla osobowości. Kiedy do rozwiązywania konfliktu używane są mechanizmy inne niż sublimacja (mechanizm obronny polegający na przesunięciu popędu z nieosiągalnego celu, na inny zastępczy), zakłócone są rozwój i adaptacyjne funkcjonowanie osobowości [16], to mówimy o konflikcie neurotycznym.

Kluczowym zjawiskiem w osobowości neurotycznej jest brak elastyczności lub inaczej sztywność. Sztywność osobowości przejawia się jako zbiór cech lub jako „szczególny” styl osobowości, aktywowany w sposób nieelastyczny w wielu rożnych sytuacjach. Może być powodem pojawianie się psychologicznych symptomów i objawów co skłania pacjenta do poszukiwania pomocy psychologicznej.

Na czym polega osobowość neurotyczna?

Neurotyczna osobowość polega na tym, że sztywne cechy są aktywowane w sposób automatyczny i powtarzalny niezależnie od tego, czy są adaptacyjne i odpowiednie w danych okolicznościach, a wysiłki aby je świadomie stłumić zwykle generują lęk. Takie cech zwykle pojawiają się w sposób konsekwentny i stały w rożnych sytuacjach i są one odporne na zmianę w wyniku doświadczenia, uczenia się, nowych okoliczności czy też pod wpływem świadomego wyboru. Niemniej jednak człowiek z osobowością neurotyczną jest świadomy trudności przeżywanych z powodu nieprzystosowawczych cech osobowości, często przekonuje się nie nie jest w stanie ich zmienić.

Objawy osobowości neurotycznej

Zamiast tego obserwuje siebie jak raz za razem popełnia te same błędy, wbrew dobrym radom i podejmowanym wysiłkom. Do neurotycznej osobowości należy również takie objawy jak objawy fizyczne czyli zaburzenia nastroju, zaburzenia myślenia czy nietypowa aktywacja lub zahamowania zachowania. Do objawów fizycznych o podłożu psychologicznym należą zmęczenie psychogenne, objawy konwersyjne i zaburzenia erekcji.

Do symptomów emocjonalnych można zaliczyć lęk i łagodną depresję. Objawy poznawcze, które mogą towarzyszyć neurotycznej osobowości to objawy hipochondryczne oraz kompulsywne lub intruzywne poczucie żalu. Zaburzenia zachowania obejmują np. zahamowania seksualne i unikanie sytuacji, które mogą generować lęk. Te wszystkie powyższe symptom skłaniają potencjalnego pacjenta po poszukiwania pomocy psychologicznej.

Osobowość neurotyczna – leczenie zaburzeń

Leczenie zaburzeń osobowości zwłaszcza z poziomu neurotycznego jest skuteczne przy zastosowaniu metody DPHP ( Psychoterapia psychodynamiczna w patologii osobowości z wyższego poziomu), zapoczątkowana przez Otto F. Kernberga i współpracowników. W tej metodzie pomoc psychologiczna polega na stworzeniu settingu, który ułatwi
pojawienie się w świadomości konfliktowych relacji z obiektami wewnętrznymi. Leżącymi u podłoża konfliktów pacjenta. Drugim zadaniem jest eksploracja i interpretacja lęków, obron i motywacji związanych z konfliktowymi reprezentacjami self i innych, które dominują w sensie afektywnym w trakcie danej sesji.

osobowość neurotyczna

Trzecie zadanie to pomoc pacjentowi w przepracowaniu zinterpretowanych konfliktów, które następuje w momencie ich wielokrotnej aktywacji i odtwarzania w obecnych relacjach pacjenta oraz jego interakcjach z terapeutą. W trakcie procesu przepracowania kładzie się nacisk na powiązania pomiędzy najważniejszymi konfliktami pacjenta a celami terapii. Ta metoda jest jedną z najbardziej nowatorskich i efektywnych sposobów leczenia zaburzeń osobowości i skuteczną pomocą psychologiczną.

gabinet psychoterapii Lublin

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt