Oferuję wsparcie w radzeniu sobie z uczuciem agresji, pomagając Ci zrozumieć źródła tego zachowania i pracować nad budowaniem zdrowszych sposobów wyrażania emocji. Jeśli odczuwasz silne uczucie agresji lub masz trudności z kontrolowaniem swojej reakcji na stresujące sytuacje, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Moje podejście opiera się na zrozumieniu, empatii i pracy nad rozwijaniem umiejętności radzenia sobie. Podczas terapii związanej z uczuciem agresji, będziemy razem analizować źródła tych emocji oraz skupiać się na identyfikowaniu konstruktywnych sposobów zarządzania agresją. Moim celem jest stworzenie przestrzeni, w której możesz zgłębić swoje reakcje i wypracować zdrowsze strategie wyrażania emocji.

Wspieram Cię w procesie budowania umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji, wypracowywania zdrowszych sposobów komunikacji oraz w radzeniu sobie z frustracją. Zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli chcesz zdobyć narzędzia do skutecznego radzenia sobie z uczuciem agresji i budowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w kontrolowaniu agresji i osiągnięciu większej harmonii emocjonalnej.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt