Praca nad akceptacją siebie i swoich doświadczeń może prowadzić do większego spokoju emocjonalnego i zwiększonego zadowolenia z życia. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nauczyć się akceptować siebie bezwarunkowo, jestem tu, aby Cię wesprzeć w tym procesie. Moje podejście opiera się na empatii, budowaniu pozytywnego stosunku do samego siebie i pracy nad zrozumieniem swojej wartości. Podczas terapii związanej z akceptacją, będziemy razem analizować Twoje myśli, przekonania i wyzwania, które mogą wpływać na Twoją zdolność do akceptacji siebie. Moim celem jest stworzenie przestrzeni, w której możesz otwarcie wyrazić swoje obawy i prace nad zmianą negatywnych wzorców myślowych.

Wspieram Cię w procesie nauki akceptacji swoich wad i zalet, pracy nad wyzwoleniem się od samo-krytyki i budowaniu zdrowego poczucia wartości. Jeśli chcesz zdobyć narzędzia do akceptowania siebie takim, jakim jesteś, oraz do budowania bardziej pozytywnego podejścia do samego siebie, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w osiągnięciu głębszej akceptacji siebie i wzbogaceniu swojego życia.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt