Oferuję wsparcie w radzeniu sobie z uczuciem braku akceptacji, pomagając Ci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i poprawianiu relacji z samym sobą. Jeśli odczuwasz brak akceptacji ze strony innych lub nawet samego siebie, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Moje podejście opiera się na zrozumieniu, empatii i pracy nad wzmacnianiem Twojej samoakceptacji. Podczas terapii związanej z brakiem akceptacji, będziemy razem analizować źródła tych uczuć oraz skupiać się na budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości. Moim celem jest pomóc Ci w odkrywaniu swoich mocnych stron, wypracowywaniu pozytywnego myślenia o sobie i akceptacji swoich cech.

Wspieram Cię w procesie pracy nad samoakceptacją, budowania pewności siebie oraz wychodzenia poza negatywne przekonania o sobie. Zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli jesteś gotów/gotowa podjąć kroki w kierunku poprawy swojego samopoczucia i zwiększenia akceptacji samego siebie. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w budowaniu zdrowego obrazu siebie i osiągnięciu większej harmonii wewnętrznej.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt