Kryzysy są częścią życia, które mogą niespodziewanie pojawić się i wywołać duże emocjonalne i psychologiczne wyzwania. Jeśli przeżywasz kryzys lub chciałbyś/chciałabyś nauczyć się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Moje podejście skupia się na wsparciu emocjonalnym, analizie źródeł kryzysu oraz budowaniu zdolności do radzenia sobie i przekształcania trudności w okazje do wzrostu. Podczas terapii związanej z kryzysem, będziemy razem analizować Twoje emocje, myśli i zachowania w kontekście trudności, które napotykasz. Celem naszych sesji będzie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której możesz wyrazić swoje obawy i refleksje oraz rozwijać zdrowsze sposoby radzenia sobie.

Wspieram Cię w procesie zrozumienia źródeł kryzysu, rozwijania strategii radzenia sobie oraz w budowaniu elastyczności emocjonalnej. Jeśli pragniesz zdobyć narzędzia do skutecznego zarządzania kryzysem i pracy nad przezwyciężeniem trudności, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może Ci pomóc w procesie adaptacji do nowej sytuacji, budowaniu odporności psychicznej oraz w wykorzystaniu kryzysu jako okazji do osobistego rozwoju.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt