Leczenie uzależnień od komputera. Oferuję wsparcie w leczeniu uzależnień od komputera, pomagając Ci w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem cyfrowym. Jeśli odczuwasz, że spędzasz zbyt wiele czasu przed komputerem i to ma negatywny wpływ na Twoje zdrowie i relacje, jestem tutaj, aby Ci pomóc w przezwyciężeniu tego wyzwania. Moje podejście opiera się na zrozumieniu, empatii i pracy nad wypracowaniem zdrowszych nawyków korzystania z technologii. Podczas terapii dotyczącej uzależnienia od komputera, będziemy razem analizować Twoje nawyki korzystania z urządzeń cyfrowych, zrozumieć, jakie emocje i potrzeby może to kompensować, oraz wypracować strategie ograniczania czasu spędzanego online.

Wspólnie będziemy pracować nad budowaniem zdrowej równowagi między światem wirtualnym a rzeczywistym, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z pokusami i kształtowaniem pozytywnych nawyków. Zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli jesteś gotów/gotowa podjąć kroki w kierunku bardziej świadomego i zdrowego korzystania z komputera. Razem możemy omówić, jak terapia może pomóc Ci w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem cyfrowym i poprawie ogólnego samopoczucia.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt