Leczenie zaburzeń odżywania. Jeśli zmagasz się z zaburzeniami odżywiania, chciałbym zapewnić, że jestem tu, aby pomóc w tym trudnym procesie. Jako psychoterapeuta, oferuję wsparcie w radzeniu sobie z takimi trudnościami i dążeniu do zdrowego stosunku do jedzenia oraz własnego ciała. Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia czy zaburzenia jedzenia napadowego, mogą wywierać ogromny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Moja oferta terapeutyczna ma na celu zrozumienie źródeł tych zaburzeń oraz rozwijanie zdrowszych nawyków i myślenia związanych z jedzeniem. W trakcie terapii skupiamy się na:

– Identyfikacji myśli i przekonań związanych z jedzeniem i ciałem.
– Pracy nad akceptacją i szacunkiem dla swojego ciała.
– Rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami bez uciekania się do niezdrowych nawyków żywieniowych.
– Zrozumieniu, jakie czynniki mogą przyczyniać się do nasilania zaburzeń odżywiania.

Wspólnie budujemy plan terapeutyczny, który odpowiada Panu/Pani indywidualnym potrzebom i celom. Jeśli jest Pan/Pani gotowy/gotowa na pracę nad zdrowym i zrównoważonym podejściem do jedzenia oraz swojego ciała, zachęcam do kontaktu ze mną. Razem możemy pracować nad osiągnięciem pozytywnych zmian i zdrowego samopoczucia.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt