Rozważanie tematu narcyzmu może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i swoich relacji z innymi. Jeśli chciałbyś/chciałabyś zgłębić to zjawisko i zrozumieć, w jaki sposób wpływa ono na Twoje życie, jestem tutaj, aby Cię wesprzeć. Moje podejście opiera się na empatii, analizie zachowań i pracy nad budowaniem zdrowszych wzorców zachowań.

Podczas terapii związanej z tematem narcyzmu, będziemy razem analizować Twoje myśli, emocje i zachowania, które mogą być związane z tym zjawiskiem. Moim celem jest stworzenie przestrzeni, w której możesz otwarcie wyrazić swoje obawy i pracować nad zrozumieniem swoich motywacji i potrzeb.

Wspieram Cię w procesie odkrywania swojego stosunku do siebie, pracy nad budowaniem empatii w relacjach oraz w budowaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie z potrzebami narcystycznymi. Jeśli chcesz zdobyć narzędzia do lepszego zrozumienia narcyzmu i jego wpływu na Twoje życie, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w budowaniu bardziej zrównoważonych relacji z innymi oraz w rozwijaniu empatii wobec siebie i innych osób.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt