Jeśli borykasz się z nieśmiałością i odczuwasz trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz wyrażaniu siebie, jestem tu, aby Ci pomóc. Moje podejście koncentruje się na zrozumieniu źródeł Twojej nieśmiałości oraz wspieraniu Cię w budowaniu pewności siebie i umiejętności społecznych. Razem możemy pracować nad przezwyciężeniem barier i otworzeniem się na nowe doświadczenia. Podczas terapii związanej z nieśmiałością, będziemy razem analizować Twoje myśli, uczucia i reakcje, które towarzyszą Ci w sytuacjach społecznych. Moim celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której możesz otwarcie wyrazić swoje obawy i prace nad stopniowym wzmocnieniem Twojej pewności siebie.

Wspieram Cię w procesie nabywania umiejętności komunikacyjnych, wyjścia poza strefę komfortu i eksplorowania nowych sytuacji społecznych. Jeśli chcesz zdobyć narzędzia do radzenia sobie z nieśmiałością i rozwijania pewności siebie, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w przezwyciężeniu nieśmiałości i otworzeniu się na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt