Oferuję wsparcie w pracy nad poczuciem niskiej wartości, pomagając Ci w budowaniu pozytywnej samooceny i akceptacji samego siebie. Jeśli odczuwasz brak pewności siebie, wątpliwości co do swojej wartości lub trudności w pozytywnym spojrzeniu na siebie, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Moje podejście opiera się na zrozumieniu, empatii i pracy nad wzmacnianiem Twojego poczucia własnej wartości. Podczas terapii związanej z poczuciem niskiej wartości, będziemy razem analizować źródła tych uczuć oraz wypracowywać nowe, bardziej konstruktywne sposoby myślenia o sobie. Moim celem jest pomóc Ci w odkrywaniu swoich mocnych stron i budowaniu zdrowego obrazu siebie.

Wspieram Cię w procesie pracy nad samoakceptacją, odkrywaniu swoich pasji i zainteresowań oraz rozwijaniu umiejętności pozytywnego myślenia. Zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli jesteś gotów/gotowa podjąć kroki w kierunku poprawy swojego poczucia wartości. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w budowaniu pewności siebie, pozytywnego spojrzenia na siebie i osiągnięciu większej satysfakcji z życia.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt