Oferuję również terapię par dla tych, którzy szukają wsparcia w budowaniu zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Terapia par może pomóc w radzeniu sobie z konfliktami, poprawie komunikacji oraz zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań. W trakcie terapii par, pracujemy nad:

– Rozwiązywaniem konfliktów: Pomagam Wam zidentyfikować źródła konfliktów i rozwijać umiejętności konstruktywnego ich rozwiązywania.
– Komunikacją: Skupiamy się na budowaniu zdrowej komunikacji między Wami, co może poprawić zrozumienie i wsparcie w związku.
– Zrozumieniem siebie nawzajem: Praca nad empatią i zrozumieniem perspektyw partnera/partnerki.
– Przepracowaniem trudnych tematów: Wspieram Was w otwartym rozmawianiu o trudnych tematach, które mogą wpływać na związek.
– Kreowaniem wspólnych celów: Pomagam Wam w określaniu wspólnych celów i planach, które mogą wzmacniać Waszą relację.

Terapia par może być wartościowym narzędziem w pracy nad zrozumieniem i poprawą Waszego związku. Jeśli jesteście gotowi/gotowe podjąć kroki w kierunku budowania lepszych relacji, zapraszam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia par może przyczynić się do pozytywnych zmian i budowania harmonijnej relacji.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt