Oferuję wsparcie w radzeniu sobie z traumą, pomagając Ci w procesie zdrowienia i odzyskiwania kontroli nad swoim życiem. Jeśli doświadczyłeś/doświadczyłaś traumatycznych wydarzeń, chcę Cię zapewnić, że jestem tutaj, aby Ci pomóc w procesie uzdrawiania. Moje podejście opiera się na zrozumieniu, empatii i pracy nad przetwarzaniem trudnych emocji. Podczas terapii związanej z traumą, będziemy razem analizować Twoje reakcje, myśli i uczucia w związku z traumatycznym doświadczeniem. Moim celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której możesz otwarcie wyrazić swoje emocje i pracować nad przetwarzaniem traumy. Wspieram Cię w procesie zdobywania narzędzi do radzenia sobie z trudnymi wspomnieniami, redukcji objawów związanych z traumą oraz budowaniu pozytywnych mechanizmów radzenia sobie. Zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli jesteś gotów/gotowa podjąć kroki w kierunku przezwyciężenia skutków traumy i odzyskania pełniejszego życia. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może pomóc Ci w procesie uzdrawiania i osiągnięciu większej stabilności emocjonalnej.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt