Oferuję wsparcie w radzeniu sobie z uzależnieniem od telefonu, pomagając Ci odzyskać równowagę w życiu cyfrowym. Jeśli odczuwasz, że spędzasz zbyt dużo czasu na telefonie i to ma negatywny wpływ na Twoje codzienne funkcjonowanie, jestem tutaj, aby Ci pomóc w przezwyciężeniu tego wyzwania. Moje podejście opiera się na zrozumieniu, empatii i pracy nad wypracowaniem zdrowszych nawyków korzystania z technologii. Podczas terapii dotyczącej uzależnienia od telefonu, będziemy razem analizować Twoje nawyki korzystania z urządzeń mobilnych, zrozumieć, jakie emocje i potrzeby może to kompensować, oraz wypracować strategie ograniczania czasu spędzanego online.

Wspólnie będziemy pracować nad budowaniem zdrowego równowagi między życiem online a offline, rozwijaniem umiejętności skutecznego zarządzania czasem i kształtowaniem pozytywnych nawyków. Zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli jesteś gotów/gotowa podjąć kroki w kierunku bardziej świadomego i zdrowego korzystania z telefonu. Razem możemy omówić, jak terapia może pomóc Ci w odzyskaniu kontroli nad Twoim życiem cyfrowym i poprawie ogólnego samopoczucia.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt