Używki, takie jak alkohol, narkotyki czy inne substancje psychoaktywne, mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na nasze relacje oraz codzienne funkcjonowanie. Jeśli chcesz zrozumieć swoje stosunki do używek i pracować nad ograniczeniem ich wpływu na Twoje życie, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Moje podejście koncentruje się na empatii, analizie motywacji i pracy nad budowaniem zdrowszych strategii radzenia sobie. Podczas terapii związanej z używkami, będziemy razem analizować Twoje zachowania, myśli i emocje związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Celem naszych sesji będzie stworzenie przestrzeni, w której możesz zrozumieć, dlaczego sięgasz po używki i w jaki sposób mogą one wpływać na Twoje życie.

Wspieram Cię w procesie identyfikowania motywacji za używaniem, rozwijania zdrowszych mechanizmów radzenia sobie oraz w budowaniu umiejętności zarządzania trudnościami bez sięgania po używki. Jeśli chcesz zdobyć narzędzia do zrozumienia swojego stosunku do używek i pracy nad ograniczeniem ich wpływu, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy omówić, w jaki sposób terapia może Ci pomóc w osiągnięciu lepszego zrozumienia swojego zachowania i podejmowaniu zdrowszych wyborów w kontekście używek.

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt