Jednym z podstawowych elementów procesu terapeutycznego jest tak zwany ”kontrakt terapeutyczny”. Jest on ustalany przez terapeutę i zawierany pomiędzy pacjentem a terapeutą tuż po postawieniu diagnozy i określeniu celów terapeutycznych.

Innymi słowy jest to umowa, która umożliwia pacjentowi podjęcie leczenia z jasnymi oczekiwaniami na temat tego, z czym terapia się wiąże. Jest jasnym rozumieniem roli zarówno pacjenta jak i psychoterapeuty w całym procesie jakim jest psychoterapia. Omówienie kontraktu psychologicznego rozwija atmosferę współpracy już na początku leczenia.

Co zawiera kontrakt terapeutyczny?

Kontakt terapeutyczny porusza kwestie formalne takie jak:

  • częstotliwość sesji w tygodniu i godzina rozpoczynania sesji
  • czas trwania sesji
  • sposób odwoływania lub przekładania sesji przez pacjenta i terapeutę
  • sposób płatności za sesję i wystawiania rachunków, w tym płatności za sesje odwołane
  • oczekiwania dotyczące kontaktu telefonicznego poza sesjami pomiędzy pacjentem a terapeutą
  • omówienie roli terapeuty w terapii
  • omówienie roli pacjenta w terapii
  • wyjaśnienie na czym będzie polegała terapia, omówienie opcji leczenia.
  • wyjaśnienie aspektu ewentualnego kontaktu z innymi członkami rodziny pacjenta (zwłaszcza jeśli pacjent jest niepełnoletni)
  • zasady panujące na samej sesji i poza sesją ( np. zgłaszanie przez pacjenta podjęcia innej formy pomocy psychologicznej).

Ponadto podczas omawiania kontraktu psycholog powinien poinformować pacjenta o tajemnicy zawodowej oraz korzystania z superwizji. Zarówno pacjent jak i terapeuta mają za zadanie trzymać się ustaleń zawartych w kontrakcie terapeutycznym. Sztywne trzymanie się konkretnej struktury nie ma na celu kontrolowania zachowania pacjenta. Chodzi o stworzenie settingu, w którym przypadki odejścia od tej struktury mogą być rozumiane jako mające znaczenie i często są pierwszym znakiem świadczącym o pojawieniu się w terapii motywów przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych.

W każdym pacjencie, czy to mniej cz to bardziej zaburzonym może pojawić się tendencja do nietrzymania się ustaleń kontraktu. Wówczas analiza takiego zakłócenia staje się priorytetowym tematem danej sesji.

kontrakt terapeutyczny

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *