Mechanizmy obronne pacjentów z organizacją z poziomu borderline oparte są na rozszczepieniu (radykalne oddzielenie emocji dobrych od złych) i dysocjacji, są prymitywne. Ci pacjenci często zachowują się i reagują w sposób niedojrzały, dosłownie jak dzieci. Te mechanizmy da sztywne i nieelastyczne i i nie pozwalają na udane przystosowanie się do życia.

Rozszczepiona wewnętrzna organizacja psychiczna wpływa na odbieranie świata przez daną osobę w sposób kategoryczny. Poglądy są zdecydowane lecz niestabilne. Wszystko jest albo całkowicie dobre albo całkowicie złe nieodpowiadające rzeczywistości. Np. jeżeli taki pacjent nagle poczuje się rozczarowany przyjacielem, to taki przyjaciel nagle może znaleźć się na „czarnej liście” i być nagle wrogiem. Za takim mechanizmem idzie mechanizm idealizacji i dewaluacji. Jedna osobę najpierw się idealizuje aby często po „wyobrażonym” urazie ją dewaluować. Mechanizm rozszczepienia powoduje, że pacjent doświadcza w chaotyczny sposób sprzecznego rozumowania, zachowań i emocji.

osobowość paranoidalna

Innym rodzajem mechanizmów obronnych tych pacjentów jest identyfikacja projekcyjna- nieświadoma tendencja do wyzwalania w innych stanów emocjonalnych trudnych do tolerowania u pacjenta. Np. jeżeli pacjent jest agresywny i nie toleruje tego w sobie, będzie w sposób nieświadomy prowokował innych do agresji. Identyfikacja projekcyjna jest związana z wszechmocną kontrolą. Pacjent, który przeniósł na innego człowieka nieciachane elementy siebie czuję potrzebę kontrolowanie tej osoby, gdyż projekcja tego elementu czyni ją niebezpieczną i stanowiącą zagrożenie.

U pacjentów z organizacją osobowości na poziomie borderline testowanie rzeczywistości (zdolność do utożsamiania się ze społecznymi kryteriami rzeczywistości) jest względnie zachowane lecz często niestabilne, kruche. Takim pacjentom często brak poczucia taktu, empatii, dyskrecji i autorefleksji. Posiadają upośledzona kontrolę emocji, łatwo popadają w złość jeśli coś jest niezgodne z ich zamierzeniami. Często mają trudności z kontrolą impulsów oraz seksualnością i agresywna kontrolą. Często przyczyną szukania przez nich pomocy psychologicznej w gabinetach psychoterapii jest ich labilność emocjonalna, złość, interpersonalny chaos, autodestrukcyjne impulsywne zachowania. Typowe zachowania to gwałtowne przeskoki od momentu spokoju do gniewu z powodu urazy.

Jeśli potrzebujesz konsultacji psychologicznych w Lublinie lub w Łęcznej – zapraszam do kontaktu.
Psycholog Lublin – Edyta Aleksandrowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *