Struktura leczenia terapeutycznego definiuje konkretne ustalenia co zadań pacjenta i terapeuty w relacji psychoterapeutycznej. Każdy terapeuta powinien ustalić standardowe procedury dotyczące settingu, który powinien jasno wytłumaczyć pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia. Psychoterapeuta powinien określić cele terapii pacjenta i wyjaśnić na czym będzie polegała psychoterapia.

Poza tym zadaniem terapeuty jest uważne słuchanie pacjenta. Zawłaszcza nieświadomych procesów, które leżą u podłoża dolegliwości, z którymi się zgłosił oraz interweniowanie, kiedy pacjent ma okazję do pogłębiania rozumienia swojej sytuacji wewnętrznej. Terapeuta może wyjaśnić, że jego zadanie nie polega na dawaniu rad czy interweniowaniu w życie pacjenta. Terapeuta przyjmuje neutralną, obiektywną postawę, która zwiększa jego zdolność do udzielania pacjentowi pomocy w lepszym rozumieniu siebie i jego problemów. Pozwala mu unikać włączania i opowiadania, za którąś ze stron konfliktu pacjenta.

Do zadań terapeuty należy również bezwzględne przestrzeganie tajemnicy zawodowej, korzystanie z superwizji, praca zgodnie z zasadami etyki zawodu psychoterapeuty i psychologa, stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych jak szkolenia, udział w sympozjach, konferencjach itp.

Rola pacjenta w psychoterapii

Rola pacjenta w psychoterapii

Do zadań pacjenta w procesie psychoterapii należy przestrzegania zasad kontraktu terapeutycznego, który terapeuta przedstawia na początku leczenia. Regularne przychodzenie na sesje i wnoszenie własnych treści, czyli mówienie w sposób otwarty i swobodny, bez opierania się na żadnym wcześniej przygotowanym planie oraz koncentrowanie się na trudnościach, które spowodowały pojawianie się pacjenta na terapii.

zobacz również: