Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń osobowości. Zaburzenia osobowości, są to głęboko utrwalone, stałe wzorce wpływające niekorzystnie na sposób funkcjonowania. Przejawiają się zwykle w takich sferach, jak: reagowanie emocjonalne, kontrola zachowań impulsywnych, styl myślenia i przeżywania, relacje z innymi osobami. Kształtują się w okresie dzieciństwa i adolescencji oraz trwają w okresie dorosłości. Wpływ na powstawanie zaburzeń osobowości mają negatywne doświadczenia życiowe zwłaszcza związane z relacjami z rodzicami, styl wychowywania, przeżyte traumy, środowisko rówieśnicze itp.


Zaburzenia osobowości w sposób destrukcyjny wpływają na funkcjonowanie człowieka. Szczególnie na relacje z innymi, życie zawodowe i subiektywne poczucie komfortu psychicznego. Dlatego właśnie zaburzenia osobowości są jednym z najczęstszych powodów szukania przez pacjentów pomocy psychologicznej.
Istnieje wiele teorii wyjaśniających i opisujących zaburzenia osobowości. Z psychodynamicznego punktu widzenia zaburzenia te opisuje się jako strukturalną koncepcję osobowości. Wyodrębniamy tak zwane trzy organizacje/poziomy patologii osobowości: neurotyczną, borderline i psychotyczną (Kernberg, 1967, 1976) – oczywiście obok osobowości normalnej (zintegrowanej i dojrzałej).
Koncepcja Kernberga pozwala zakładać, że całe spektrum zaburzeń psychicznych opisanych na Osi I i Osi II DSM-III (1987 i dalsze wydania) można zaklasyfikować do tych trzech patologicznych struktur osobowości. O poziomie rozwoju struktury osobowości decyduje między innymi typ dominujących mechanizmów obronnych, zdolność do odróżniania rzeczywistości wewnętrznej od zewnętrznej (zdolności do testowania rzeczywistości), a także możliwość jednostki do przeżywania siebie i innych w sposób ambiwalentny.

zaburzenia osobowości

Do grupy organizacji neurotycznej należy osobowość:

 • obsesyjno – kompulsywna
 • depresyjna
 • histeryczna

Do organizacji struktury osobowości borderline (wyższy poziom) należy osobowość:

 • unikająca
 • zależna
 • narcystyczna
 • histrioniczna

Do organizacji struktury osobowości borderline ( niższy poziom) należy osobowość:

 • paranoiczna
 • schizoidalna
 • schizotypowa
 • borderline
 • antyspołeczna

Każde z tych zaburzeń osobowości wymaga skutecznej pomocy psychologicznej i długotrwałej psychoterapii.

zobacz również:

Gabinet psychoterapii E. Aleksandrowicz – Psychoterapia Lublin, ul. Czeremchowa 53
zapraszam do kontaktu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *